J S M E    Z D E    P R O    V Á S    J I Ž    2 0    L E T    



KAMENICTVÍ PROKEŠ



Provádíme veškeré kamenické práce na hřbitovech


Zhotovení pomníku, jednohrobu, dvojhrobu, urnových hrobů vč. základu urnových schránek, obalu na urny a epitafu.


Sekání a pískování nápisů na výběr z více než deseti druhů písma, široký výběr smutečních motivů (růže, kříže, atd.). Včetně následného barvení (zlato, stříbro, bílá).


Nabízíme opravy a renovaci starých hrobů. Přebrušování pomníků a starého terasa. Odkrytí hrobu, hrobek, ukládání uren.


Prodáváme a montujeme vázy, lampy, květinové mísy (chrom, žula, polymer).



Kamenictví Prokeš, Hranečník 56, Ostrava - Radvanice, 716 00

Mobil: +420 604 708 960 / +420 604 265 950